Status fra Tanzania: Masser af succeser og ideer

David Mmole er projektleder i flere af Tanzibarns projekter i Usa River. Han giver her en status over, hvordan det går i byen, og hvordan tiltagene udvikler sig i Tanzania. Der er nok af nye ideer og gode eksempler på aktiviteter, som have givet gode resultater.

DSC_0230

Skrevet af David “Daudi” Mmole – Oversat af Anders Hjortskov

Jeg vil forsøge at give et indblik i, hvad sker der, og hvordan går det i Usa River. I disse dage er der regntid, hvor vi får meget regn, der har taget hårdt på vores infrastruktur, og nogle huse er endda blevet ødelagt. Regeringen har opgraderet byen på sundhedsområdet ved at lave et femte apotek og et sundhedscenter, som skal tage sig af de mere end 17.000 mennesker i Usa River.

De 20 tidligere børnehjemsbørn er i gang med mange forskellige uddannelser, især håndværksuddannelser, overbygningen på den tanzanianske skole eller på college. Resten leder efter praktikpladser eller jobs, hvilket er en stadig udfordring.  

Sportsklubben byder på mere end boldspil

Projektleder Daudi er flere og flere gange med til vores bestyrelsesmøder direkte fra Tanzania. Det bliver lidt sent nogle gange med tidsforskellen, men han stiller altid op, når teknologien lykkedes!

Projektleder Daudi er flere og flere gange med til vores bestyrelsesmøder direkte fra Tanzania. Det bliver lidt sent nogle gange med tidsforskellen, men han stiller altid op, når teknologien lykkedes!

Sportsklubben URYDO trives og stedet er blevet meget populært. mange mennesker kender vores lille klubhus og aktiviteter. Der er mange, der synes godt om tiltagene – det er på grund af transparens trofaste medlemmer og hårdt arbejde af ledelsen.

Der er blandt andet fodbold og netball på programmet i klubben, men der også tid og mulighed til at se champions league-fodbold på TV’et, der bliver sat op til lejligheden. Den benyttes naturligvis også til at se relevante nyheder.

Der sker også mange forskellige aktiviteter, som går ud over sporten i sig selv. Blandt andet offentlige møder for byen, da vi har nok plads, borde og bænke. Foreningen Tanzania Social Action Fund deler mad ud til fattigste mennesker hver anden måned. Frihedssymbolet, Uhuru Torch, kommer ned på sportspladsen og bliver fejret – det har vi muligheden for at facilitere.

I borgerforeningen er der mange succeser at pege på

Hvilke aktiviteter har så været mest succesfulde i URICO – vores borgerforening?

Vi har haft et stort Pre Form One-kursus, som forbereder skolebørn til de større klasser. Børnene fra de fattigste familier kan deltage gratis i et kursus i tre måneder, som bestyrelsen fra URICO arrangerer. Resultaterne taler for sig selv: fra dette kursus er mere end 85 børn kommet ind i skolernes overbygning.

Derudover har vi stadig mange aktiviteter omkring vores låne- og sparegrupper, der mødes én gang pr. måned. Da de startede projektet, hvor vi blandt andet havde besøg fra den danske bestyrelse, de kunne fundraise omkring 2 mio. tanzanianske shilling (ca. 5.000 DKK), som kunne lånes til medlemmerne. Nu er beløbet oppe på 14 mio. tanzanianske shilling (ca. 40.000 DKK)

En anden succes er vores iværksætterkursus. Lige nu er der 20 personer, der udgør en gruppe, der begyndte at lave batik, tæppe og sæbe, og de startede, da Vibeke fra bestyrelsen var her i sidste måned til ferie, fik hun chancen for at mødes med disse mennesker og lavede nogle videoer.

En sidste succesfuld aktivitet jeg vil pege på er sundhedsseminaret med fysisk træning, der løb af stablen for nogle måneder siden. Hvor mere end 500 mennesker kom til banen, hvor vi havde musik og højttalere omkring i byen for at invitere folk til at komme og lære om sundhed. Her havde vi motionsaktiviteter med den lokale fitness klub, hvor de præsenterer forskellige former for motion.

Planer for et nyt projekt: morgendagens sportsklub

De første spæde spadestik bliver gjort i Usa River til noget, der måske kan blive til en café engang.

De første spæde spadestik bliver gjort i Usa River til noget, der måske kan blive til en café engang.

Vi har store planer for et nyt projekt, som der er kommet penge til fra CISU. Vi har allerede begyndt at arbejde og forberede projektet, som hedder URYDO Kesho – eller: Sportsklubben “imorgen” . Vi fik nyheder fra ledelsen, at CISU godkendte vores forslag i Danmark.

Herefter havde vi medlemsmøde, hvor 96 medlemmer og Vibeke fra bestyrelsen deltog. 30 medlemmer blev valgt til at deltage i en workshop, som kunne udvikle forretningsideer til bæredygtige forretninger, som foreningen kan understøtte. Det kom der to forretningsplaner ud af, som omhandler etablering af en café og salg af forskellige håndværk.

Derefter mødtes bestyrelsen og talte med en konsulent om planerne, som vi har sendt og er i dialog om med den danske forening omkring.

Carsoe donerer 25.000 kroner til projekterne i Tanzania

Virksomheden giver et flot bidrag til Tanzibarns arbejde. Pengene går til bl.a. udviklingen af det igangværende forsamlingshus-projekt og til uddannelse af børn og unge i Usa River. 

Carsoe logo frit

Carsoe laver rustfrie løsninger til fødevareindustrien i form af især procesudstyr til slagterier, mejerier og fiskerisektoren. Det gør de så godt, at de også kan støtte arbejdet i Tanzibarn med 25.000 kroner. 

“Vi er yderst taknemmelige for den meget flotte donation og den generelle opmærksomhed, som vi har fået fra Carsoe,” siger næstformand i Tanzibarn, Anders Hjortskov, og fortsætter:

“Det store bidrag betyder blandt andet, at vi i foreningen faktisk går i nul i år og ikke skal tære på vores lille opsparing. Derudover kan vi realisere de uddannelses- og projektaktiviteter, som vi har sat os for i det kommende halve år.”

Pengene går blandt andet til at støtte de tidligere børnehjemsbørns uddannelser på forskellige boarding schools og til at gennemføre entreprenørielle og sundhedsprojekter i borgerforeningen URICO. 

Mtandao – Et nyt projekt begynder i Usa River!

Vi kan med glæde berette at Tanzibarn har modtaget en bevilling fra DANIDA på 247.206 kr. til opstart af det nye projekt MTANDAO.
Der er blevet arbejdet hårdt på at opstarte dette projekt i Usa River, som fokuserer på familier i lokalområdet.

Athumani [Læs mere…]

Nyt projekt satser på familier i Usa River

Tanzibarn har arbejdet hårdt på at skrive en ny DANIDA-ansøgning, der kan financiere et nyt projekt i Usa River. Her er omdrejningspunktet at skabe et lokalt samlingssted for familier.

Chiku, Bibi Chiku, Aicha Mk og Sharifa

Chiku, Bibi Chiku, Aicha Mk og Sharifa

Foreningen Tanzibarn arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre de aktiviteter og projekter, der støttes i Usa River i forhold til både kvalitet og resultat.

Projektet omkring uddannelse af udsatte unge i konstant udvikling, men derudover arbejdes der på nuværende tidspunkt på at udvikle foreningens arbejde til i højere grad også at kunne omfatte dårligt stillede familier. Hvis bevillingen fra DANIDA går igennem, vil der således være tre ben i foreningen, hvor fokus vil være henholdsvis, børn, unge og familier.

Det nye ben omfattende udsatte familier, ønskes at kunne facilitere et tilhørssted med mulighed for at skabe mere bæredygtige livssituationer via samarbejder og netværk på tværs af samfundslag. For at kunne opnå dette arbejdes der på:

  • At opnå en større lokal forankring i Usa River igennem forskellige aktive medlemmer i den lokale forening.
  • At de udsatte familier kan netværke og samarbejder på tværs af køn, alder og religion.
  • At de udsatte familier har mulighed for at få et forbedret helbred, en sundere livsstil og for at skabe en bæredygtig økonomisk situation.

Dette kommer blandt andet til at indeholde aktiviteter som:

  • Undervisning i og oplysning om basal sundhed såsom hiv og aids, basal hygiejne mv., for at højne familiernes generelle sundhed og derigennem livskvalitet.
  • Opkvalificerende kurser som computerkundskab, engelske samt mindre kurser, der kan øge deres muligheder for at skabe et stabilt indkomstgrundlag, samt introduktion til low-key økonomistyring såsom basale værktøjer til opsparingsmuligheder etc.
  • Oprettelse af et samlingssted, hvor familierne kan søge information og hjælpe til deres aktuelle situation, og derigennem styrke et lokalt netværk, hvor familierne kan drage nytte af hinanden.

Grundlaget for denne nye udvikling af foreningens projektet, bunder i de børn og familier, der på nuværende tidspunkt er tilknyttet uddannelsesprojektet. Både familier og børn har været med til at kortlægge, hvilke aktuelle behov der er i deres liv og hverdag.

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/tanzibarn.dk/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488