Carsoe donerer 25.000 kroner til projekterne i Tanzania

Virksomheden giver et flot bidrag til Tanzibarns arbejde. Pengene går til bl.a. udviklingen af det igangværende forsamlingshus-projekt og til uddannelse af børn og unge i Usa River. 

Carsoe logo frit

Carsoe laver rustfrie løsninger til fødevareindustrien i form af især procesudstyr til slagterier, mejerier og fiskerisektoren. Det gør de så godt, at de også kan støtte arbejdet i Tanzibarn med 25.000 kroner. 

“Vi er yderst taknemmelige for den meget flotte donation og den generelle opmærksomhed, som vi har fået fra Carsoe,” siger næstformand i Tanzibarn, Anders Hjortskov, og fortsætter:

“Det store bidrag betyder blandt andet, at vi i foreningen faktisk går i nul i år og ikke skal tære på vores lille opsparing. Derudover kan vi realisere de uddannelses- og projektaktiviteter, som vi har sat os for i det kommende halve år.”

Pengene går blandt andet til at støtte de tidligere børnehjemsbørns uddannelser på forskellige boarding schools og til at gennemføre entreprenørielle og sundhedsprojekter i borgerforeningen URICO. 

Mtandao – Et nyt projekt begynder i Usa River!

Vi kan med glæde berette at Tanzibarn har modtaget en bevilling fra DANIDA på 247.206 kr. til opstart af det nye projekt MTANDAO.
Der er blevet arbejdet hårdt på at opstarte dette projekt i Usa River, som fokuserer på familier i lokalområdet.

Athumani [Læs mere…]

Nyt projekt satser på familier i Usa River

Tanzibarn har arbejdet hårdt på at skrive en ny DANIDA-ansøgning, der kan financiere et nyt projekt i Usa River. Her er omdrejningspunktet at skabe et lokalt samlingssted for familier.

Chiku, Bibi Chiku, Aicha Mk og Sharifa

Chiku, Bibi Chiku, Aicha Mk og Sharifa

Foreningen Tanzibarn arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre de aktiviteter og projekter, der støttes i Usa River i forhold til både kvalitet og resultat.

Projektet omkring uddannelse af udsatte unge i konstant udvikling, men derudover arbejdes der på nuværende tidspunkt på at udvikle foreningens arbejde til i højere grad også at kunne omfatte dårligt stillede familier. Hvis bevillingen fra DANIDA går igennem, vil der således være tre ben i foreningen, hvor fokus vil være henholdsvis, børn, unge og familier.

Det nye ben omfattende udsatte familier, ønskes at kunne facilitere et tilhørssted med mulighed for at skabe mere bæredygtige livssituationer via samarbejder og netværk på tværs af samfundslag. For at kunne opnå dette arbejdes der på:

  • At opnå en større lokal forankring i Usa River igennem forskellige aktive medlemmer i den lokale forening.
  • At de udsatte familier kan netværke og samarbejder på tværs af køn, alder og religion.
  • At de udsatte familier har mulighed for at få et forbedret helbred, en sundere livsstil og for at skabe en bæredygtig økonomisk situation.

Dette kommer blandt andet til at indeholde aktiviteter som:

  • Undervisning i og oplysning om basal sundhed såsom hiv og aids, basal hygiejne mv., for at højne familiernes generelle sundhed og derigennem livskvalitet.
  • Opkvalificerende kurser som computerkundskab, engelske samt mindre kurser, der kan øge deres muligheder for at skabe et stabilt indkomstgrundlag, samt introduktion til low-key økonomistyring såsom basale værktøjer til opsparingsmuligheder etc.
  • Oprettelse af et samlingssted, hvor familierne kan søge information og hjælpe til deres aktuelle situation, og derigennem styrke et lokalt netværk, hvor familierne kan drage nytte af hinanden.

Grundlaget for denne nye udvikling af foreningens projektet, bunder i de børn og familier, der på nuværende tidspunkt er tilknyttet uddannelsesprojektet. Både familier og børn har været med til at kortlægge, hvilke aktuelle behov der er i deres liv og hverdag.