Om projektet

Usa River Youth and development Organisation er meget mere end en sportsklub. Det er et udviklingsprojekt, der ved hjælp af sports- og hobbyaktiviteter tiltrækker byens unge, som normalt ikke er interesserede i at deltage i velgørenhedsprojekter, men som ikke desto mindre har brug for støtte, opmuntring, venskaber og uddannelse.

Det overordnede mål med Usa River Youth and Development Organisation er at styrke de unges motivation til at tage ansvar for eget liv. På længere sigt er det håbet, at de unge hermed kan medvirke til at forbedre de sociale forhold i byen Usa River. Ved at etablere en sports- og hobbyklub får de unge mænd og kvinder først og fremmest noget at give sig til.

URYDO’s aktiviteter

Til URYDO hører et klubhus, hvor alle kan komme og hygge sig og deltage i URYDO’s mange gratis aktiviteter. Disse aktiviteter er: Fodbold, volley, bordtennis, brætspil, drama, engelskundervisning, informationsaftener, debatarrangementer, lytte til musik og se film. Dermed giver ‘ de unge et alternativ til det hårde liv på gaden og i barerne.

Derudover er der kurser i iværksætteri, organisering og undervisning i håndværk såsom at lave lys eller lædervare. Der er også låne-sparergrupper, hvor de unge hjælper hinanden med at spare op og investere.

Projektudvidelse 2013

Danida finansierer for perioden 2013 til og med 2015 projektet. Projektudvidelse bunder i et ønske om et stærkere fokus på jobskabelse. De unge står nemlig med store problemer med at finde jobs eller selv skabe indtægter. Problemområdet er afgrænset til, hvordan de unge sikres adgang til jobmarkedet, og adgang til uddannelse og træning (skills), som del af adgang til eventuel selvbeskæftigelse, samt hvorledes ledelsen af URYDO styrkes til at tage sig mere af denne type udfordringer og samarbejde med de andre relevante organisationer i lokalsamfundet.

Målgruppen er de ca. 300 unge medlemmer og ledelsen af URYDO. Der er formuleret tre projektmål, omkring de unges evne til at forbedre egen livssituation, og Usa River Sports and Hobby Club evne til at støtte dem via fortalervirksomhed og gennem en øget organisatorisk kapacitet.

Netværk og venskaber

Et centralt mål med alle URYDO’s aktiviteter er at skabe netværk og venskaber mellem de unge.
En undersøgelse før projektstart viste, at langt de fleste af de unge mænd kun stolede på én person eller slet ingen. Når der er så lav tillid til hinanden påvirker det samfundet, og gør det svært at få gang i en udvikling. URYDO vil forbedre den sociale tillid gennem fysisk aktivitet, samarbejde og erfaringsudveksling.

Frivillige kræfter

URYDO’s aktiviteter er baseret på frivilligt arbejde, med inspiration fra en traditionel dansk sportsforening. Det er ikke særlig udbredt i Tanzania at arbejde frivilligt, men i URYDO er det en bevidst strategi. Vi oplever nemlig, at det bidrager positivt til de unges selvværd og motivation at få tildelt et ansvar. Derfor har URYDO betalt for, at nogle af de unge kunne blive uddannet som trænere og dommere i fodbold. Hver aktivitet drives af et udvalg bestående af frivillige medlemmer, som samarbejder med URYDO’s daglige ledelse.

Ved at deltage i URYDO’s arbejde, enten som trænere eller i udvalg, oplever de unge, at de succesfuldt er i stand til at udføre et arbejde ansvarligt, og at de derved får mere selvtillid. De unge føler virkelig, at det er deres klub – og de er stolte af den! De føler ansvar og ejerskab over URYDO’s aktiviteter, og er derfor med til at bære projektet ind i fremtiden.

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/tanzibarn.dk/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488