Bestyrelsen

Bestyrelsen i URYDO består af seks lokalt forankrede personer fra forskellige sociale niveauer i Usa River. Bestyrelsen har ansvar for den daglige ledelse og drift af Usa River Youth and Development Organisation. Således har de ansvar for at anvende projektets midler på en ansvarlig måde, at udarbejde budget og holde regnskab.

Repræsentanterne

Ud over bestyrelsen har hver aktivitet i URYDO udvalgt en repræsentant, som agerer bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne i dagligdagen. De sørger for, at bestyrelsen løbende er orienteret om medlemmerne ønsker, således at aktiviteterne løbende kan tilpasses.

Medlemmerne

URYDO har på nuværende tidspunkt ca. 400 medlemmer. Foreningens generalforsamling er højeste myndighed, og her drøftes foreningens strategi. Ud over generalforsamlingen afholdes medlemsmøder hver tredje måned, hvor en stor del af medlemmerne deltager. Her drøftes alt fra regler for klub til kommende informationsaftner under livlig debat, og medlemmerne har dermed stor indflydelse på URYDO.

De ansatte:

URYDO har tre ansatte, hvoraf David Lezyle og Issa Rashid er administrative medarbejdere og én er vagtmand. De kan kontaktes på: usariveryouth@gmail.com

Hver 14. dag sender de ansatte en afrapportering til Tanzibarn.dk, som består af regnskab samt referat af hvordan det går i URYDO. De ansatte i Tanzania har også ansvar for at opdatere URYDO’s medlemsdatabase og afholde medlemsmøder, ligesom de har ansvar for at URYDO’s faciliteter.

Projektgruppen i Danmark

Den danske projektgruppe for Usa River Youth and Development Organisation består af fire medlemmer, der alle har været volontører på Usa River Children Centre.

Projektgruppen har ansvar for at indsamle midler til driften af sportsklubben. Således administrerer den danske projektgruppe overordnet økonomien og står for at vedligeholde kontakten til medlemmer og donorer. Derudover har den danske projektgruppe ansvar for at oplyse om og udbrede kendskabet til projektet.
Kontakt os på mamameme.dk@gmail.com

Den danske projektgruppe på besøg i sportsklubben, 2008.

Medlemmer af den danske projektgruppe

Maren Bach Grønbæk

Ansvarsområde: Projektets økonomi og medlemsdatabase. Fundraising.

Maren (født 1984) bor i København, hvor hun arbejder ved Digitaliseringsstyrelsen. Hun har læst statskundskab på Aarhus Universitet. Maren var volontør på Usa River Children Centre i 2005 og har siden været i Tanzania flere gange.

Kontakt: maren_b_g@hotmail.com

Maja Viola Buskbjerg

Ansvarsområde: Kommunikation. Fundraising.

Maja (født 1985) bor i Århus og læser idéhistorie på Aarhus Universitet. Maja var volontør på Usa River Children Centre i 2005 og har siden været i Tanzania flere gange.

Kontakt: majaviola.buskbjerg@gmail.com

Merete Høgh Jeppesen

Ansvarsområde: Oplysningsarbejde. Fundraising.

Merete (født 1984) bor i København og arbejder i Europa-Parlamentet Merete var volontør på Usa River Children Centre i 2005 og har siden været i Tanzania flere gange.

Kontakt: merete.hoegh.dk@gmail.com

Mette Falch Bache

Ansvarområde: Kontakt til tanzibarn.dk. Fundraising.

Mette (født 1981) bor i Århus, hvor hun arbejder som socialrådgiver. Mette var volontør på Usa River Children Centre i 2006 og har siden været i Tanzania adskillige gange. Mette er næstformand for foreningen tanzibarn.dk.

Kontakt: mettefalch@gmail.com

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/tanzibarn.dk/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488