Indkaldelse til generalforsamling

foredrag

Tanzibarn.dk indkalder hermed alle medlemmer af foreningen til generalforsamling.

Søndag den 8. juni 2014 kl. 13.00 på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, Paludan-Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N.

Af hensyn til traktement beder vi om tilmelding til Birthe Bache på birthebache@live.dk eller på telefon 23 71 36 40 inden den 1. juni.

Læs hele indkaldelsen: Indkaldelse Generalforsamling 2014

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Særlige forhold
  10. Eventuelt

Skriv kommentar

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/tanzibarn.dk/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488