Gode diskussioner til visionsmøde

Mødet i Aarhus bød på givtige diskussioner mellem både sponsorer, medlemmer og bestyrelsens repræsentanter, hvor arbejdet med visionerne for Tanzibarn blev skudt i gang.

Søndag d. 9. marts holdt Tanzibarn et visionsmøde på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet, hvor medlemmer og sponsorer var inviteret til at deltage og give deres besyv med for at diskutere foreningens fremtidige visioner. Bestyrelsen synes, at det var rigtigt dejligt at flere medlemmer, sponsorere og interesserede kom og deltog aktivt i at diskutere foreningens fremtidige visioner.

Det sidste år har budt på mange omvæltninger, og derfor fandt den danske bestyrelse det vigtigt, at  foreningen som helhed forholder sig til de fremtidige visioner. Det var ønsket at vurdere, hvilke styrker og svagheder, som foreningen står overfor, samt at få kortlagt hvilke visioner foreningen har for de projekter, som i fremtiden bliver støttet i Tanzania, og hvordan vi i Tanzibarn bedst muligt kan arbejde hen mod disse.

Den tanzanianske bestyrelse har brugt det meste af sommeren og efteråret på at finde holdbare fremtidsplaner for børnene og har i denne proces samarbejdet tæt med både børnene selv og deres familierne, så disse også er blevet hørt.

Nogle af beslutningerne, som arbejdsgruppen på mødet også kunne informere om, var blandt andet tiltaget med at anskaffe sundhedsforsikringer til børn, familier og staff og at give økonomisk støtte til de fattigste familier indtil videre.

Derudover blev der også fortalt om den store mødetilslutning fra familiemedlemmerne, når den tanzanianske bestyrelse har holdt møder omhandlende børnene. Her har de familiemedlemmer, der har været til stede, vist stort engagement og også kommet med ideer til tiltag, som er blevet efterfulgt.

Uddannelse skal følges til dørs

De fremmødte udviste forståelse for den omstruktureringsproces, som blandt andet betyder, at der i 2015 ikke længere bor børn på Usa River Children Centre. Generelt var der enighed om, at især de børn og unge, som har boet på centret skal støttes til at kunne følge deres uddannelse til dørs og det var også en generel holdning, at foreningen bør være en medvirkende faktor til, at de i sidste ende kunne få et arbejde.

Derudover kom det frem af diskussionerne, at der også var et ønske om at skabe holdningsændringer i lokalsamfundet i Usa River, Tanzania, hvor Tanzibarn fx har mulighed for at give flere muligheder til unge mødre uden uddannelse – en gruppe, som også er repræsenteret blandt familiemedlemmerne til børnene, men også blandt børnene selv.

Fokus var stadig, at Usa Rivers børn og unge selv skulle tage ansvar, at selvhjulpenhed er vejen frem, men også at vi gerne ser, at de får succesoplevelser ud af vores arbejde. En forhåbning er her, at de gode tiltag breder sig som ringe i vandet og vi kan være med til, at Usa River kan bruges som et godt eksempel i forhold til udvikingsarbejde i lokalsamfundet i Tanzania.

Bestyrelsen i Tanzania indgår i et partnerskab

Det blev tydeligt på mødet, at bestyrelsen i Tanzania er vigtige samarbejdspartnere, som bør tages til indtægt løbende, også gerne mere end det indtil videre er tilfældet. Nogle af de stikord der blev nævnt på mødet var bla. en fremtidig mulighed for involvering af den tanzanianske bestyrelsen som en partnersskabsforening.

Derudover blev der talt om at holde et klart fokus på kontinuerlig sparring og kulturudveksling mellem landene, og vigtigheden af at vedligeholde gensidig respekt og åbenhed for alle ideer. Det kunne fx kan være direkte indspark fra bestyrelsen i tanzania til vores danske generalforsamling.

Ide om nyt sponsormøde

Det visionsmøde i marts måned, hvor også flere sponsorer var repræsenterede, kom vi i fællesskab frem til, at det ville være på sin plads med et møde, hvor der udelukkende er fokus på sponsorskabet i Tanzibarn.

Omstruktureringerne og i forlængelse heraf bestyrelsens primære fokus på at finde holdbare løsninger for hvert enkelt barn, har medført at konkrete oplysninger og korrespondance mellem sponsor og sponsorbarn det seneste år har været begrænset, til trods for at vi har haft intentioner om det modsatte.

Bestyrelsen forsøger derfor at indkalde alle sponsorer til et møde, hvor vi kan gå konstruktivt til værks og diskutere de fremtidige måder, som sponsorskabet skal fungere på – ikke mindst i forhold til kontakten mellem sponsor og sponsorbarn, der er blevet udfordret af omstruktureringen.

Skriv kommentar

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/tanzibarn.dk/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488