Vision

Foreningens vision er at skabe tryghed og bedre vilkår for socialt dårligt stillede og unge i Usa River gennem uddannelse, bedre vilkår for familier samt udvikling i lokalsamfundet.

DIGITAL CAMERATanzibarn.dk’s formål er at støtte socialt darligt stillede og unge i Usa River og omegn i Tanzania ved sammen med lokale organisationer at skabe bæredygtige projekter i byen.  Projekterne skal være til gavn for lokalsamfundet i Usa River specielt med henblik på uddannelse, oplysning og kompetenceudvikling.

Vores ønsker er at hjælpe hele lokalsamfundet mod en mere stabil fremtid.

Læs mere i vores formålsparagraf i vedtægterne.