Bestyrelsen

Den danske bestyrelse står for at forvalte foreningens penge og styre foreningen ud fra de retningslinjer, der er blevet lagt på generalforsamlingen, i samarbejde med den tanzanianske bestyrelse.

Ser man bort fra generalforsamlingen, er bestyrelsen det organ, der har beslutningskompetence, og det er her, de andre udvalg og styregrupper refererer til. Bestyrelsen holder møder ca. 6 gange om året.

Hvis du har punkter, som du gerne vil have på bestyrelsens dagsorden, kan du henvende dig til næstformanden, der vurderer om det tages op på bestyrelsesmøde eller generalforsamlingen.

Direkte kontakt til den samlede bestyrelse er: tanzibarn.dk@gmail.com

Formand, Vibeke Larsen

Ansvarsområde: Vibeke har en samlende, koordinerende og uddelegerende funktion. Hovedansvarlig for generalforsamlingen og kommunikation med partnerorganisationer i Tanzania.
Kontakt: vibeke.larsen62@hotmail.dk

Næstformand, Anders Hjortskov Larsen

Ansvarsområder: Har kontakten til projektansvarlige i Tanzania. Derudover fundraising og PR, herunder hjemmeside.
Kontakt: andershjortskov@gmail.com

Kasserer, Hanne Johansen

Ansvarsområder: Kasserer i foreningen med ansvaret for at støtteforeningens indsamlede midler bliver anvendt i henhold til foreningens vedtægter.
Kontakt: hanneperjohansen@gmail.com

Sekretær, Lene Kraft Weisbjerg

Ansvarsområder: Fundraising og PR, herunder hjemmeside. Samt events eksterne og internt.
Kontakt: lene_kraft@hotmail.com

Maren Bach Grønbæk

Ansvarsområder: Økonomi, projektstyring omkring URYDO-projektet.
Kontakt: maren_b_g@hotmail.com

Kathrine Nykjær Brejnrod

Ansvarsområder: Fundraising og PR, herunder hjemmeside. Samt events eksterne og internt.
Kontakt: kathrine_nykjaer@hotmail.com

 

 

 

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/tanzibarn.dk/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488