Indkaldelse til Generalforsamling

Tanzibarn.dk indkalder hermed alle medlemmer af foreningen til ordinær generalforsamling.

IMG_20150723_170523859_HDR

Generalforsamlingen vil i år have fokus på det nye projekt i Usa River og på de seneste besøg i Tanzania.  Der kommer dermed til at være forskellige oplæg om projekterne og historier om, hvordan det går med borgere i byen og børnene fra det tidligere børnehjem.

Lørdag d. 18. marts kl. 13.00 – 15.00

Kolding bibliotek

Slotssøvejen 4

6000 Kolding

Vi vil igen i år servere lidt afrikanske lækkerier. Mad og drikke vil koste 30 kr. og af hensyn til traktementet, beder vi om tilmelding til Birthe Bache på Birthebache22@gmail.com eller på telefon 23 71 36 40 inden den 11. marts.

Læs Indkaldelse til generalforsamling 2017

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af Årsregnskabet til godkendelse: Regnskab 2016 (udkast)
 4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Bestyrelsesvalg (Punkt 6):

Anders Hjortskov, Kathrine Brejnrod, Karen Marie Thulstrup, Mette Falch Bache er på valg.

Forslag til ændring af §1 foreningens navn og hjemsted

Nuværende tekst:

Foreningens navn er: tanzibarn.dk. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

Ændres til:

Foreningens navn er: Tanzibarn. Foreningens hjemsted er formandens adresse

Forslag til ændring af §6 Generalforsamlingen

Nuværende tekst:

 •                                             6 Generalforsamlingen
 1.   Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen
 2.   Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt før 1/7. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen skal endvidere følge foreningens regnskab eller henvisning til foreningens hjemmeside, hvor regnskabet er offentliggjort.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 15 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Forslag til ændring:

 •                                             6 Generalforsamlingen
 1.   Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen
 2.   Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt før 1/7. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted senest med 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside tanzibarn.dk samt med mail til de medlemmer der er registreret med mailadresse. Med indkaldelsen skal endvidere følge foreningens regnskab eller henvisning til foreningens hjemmeside, hvor regnskabet er offentliggjort.

 

 

Et af de ældste “børn” skal stå på egne ben

Vi sender jævnligt en af de unge fra børnehjemmet ud i verden for at stå på egne ben. Hver gang laves der en individuel plan med den unge, hvor de selv lægger en plan og et budget, der så tales igennem med den lokale bestyrelse.

athumani-daudi-and-chairman

På billedet ses Athumani, der her er ved at lave en sådan plan i samarbejde med bestyrer Daudi og formand Munisi.

Athumani har længe haft planer om at blive safariguide, og har været i uddannelse til dette, så vi håber naturligvis at han vil udnytte sine sociale evner og talegaver og få et godt arbejde i turistbranchen, da denne er meget stor i det nordlige Tanzania.

Selv om der er mange af de unge der er ude og søge jobs, er der stadig børn på børnehjemmet.

På billedet nedenfor ses Aisha, Najma og Saidi der laver lektier i creative room på centeret.

aisha-najma-saidi

Endnu en dygtig skoleelev er færdig

Jackline har altid været dygtig i skolen, så vi er glade for, at hun nu kan fortsætte på Enaboishu High School. På det ene billede er hun i en fin ny uniform. På det andet står hun med et computertræningsbevis, som hun har knoklet for at få.
jackleen
På Usa River Community Centre arbejdes der på at lave computerundervisning for børn og unge i lokalsamfundet, der ellers ikke har midler til det, så alle har mulighed for at lære at benytte en computer, og få et bevis derpå.

Tanzibarn støtter børn og unge med skolegang indtil de har fået en brugbar uddannelse og forhåbentlig kan få et job og klare sig i det tanzanianske samfund. De børn og unge, der har været tilknyttet børnehjemmet Usa River Children Centre tidligere, bliver løbende vurderet og taler med den lokale manager om, hvad deres muligheder er.

Flere af børnene – som Jackline – har klaret sig rigtigt godt på de skoler, som de har gået på og får via projektet muligheder for at tage brugbare uddannelser, som kan kaste fremtidige jobs af sig.

Brug af computere og internettet er i høj kurs i Tanzania, blandt andet fordi at mere og mere handel og turist-information foregår her. Det er tanzanianerne også opmærksomme på, så det er med at kunne begå sig på nettet og finde ud af de gængse problemstillinger. Dog er stabile forbindelser til internettet og strømafbrydelser stadig en del af hverdagen i Usa River, så de nye landvindinger er også udfordret af dette.

jackleen2

Usa River har fået et nyt samlingssted

Usa River Children Center er ikke længere kun et børnehjem, men benyttes også til aktiviteter til gavn for børnenes familier, deres skolekammerater og i det hele taget byens fattigste.

12694620_976489465765172_5187463340237067870_o

[Læs mere…]

Indkaldelse til generalforsamling

Tanzibarn.dk indkalder hermed alle medlemmer af foreningen til ordinær generalforsamling.

IMG_20150723_170523859_HDR

Generalforsamlingen vil i år have ekstra fokus på medlemmernes oplevelser, og vi har derfor inviteret to af Tanzibarns medlemmer, Lise og Vibeke, til at holde et oplæg om deres egne erfaringer i Usa River.

Vi vil igen i år servere lidt afrikanske lækkerier. Forventet sluttidspunkt er kl. 17.00. Mad og drikke vil koste 30 kr. og af hensyn til traktementet, beder vi om tilmelding til Birthe Bache på birthebache@live.dk eller på telefon 23 71 36 40 inden den 12. marts.

Lørdag d. 19. marts kl. 14.00
Kolding bibliotek
Slotssøvejen 4
6000 Kolding

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse – Regnskab 2015
 4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Særlige forhold
 10. Eventuelt

Bestyrelsesvalg (Punkt 6):

Hanne Johansen, Lene Weisbjerg, Birthe Bache og Maren Bach Grønbæk er på valg.

Indkomne forslag (Punkt 9):

Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget at der i 2016 skal stemmes (i henhold til vedtægterne) om mere hensigtsmæssig dagsorden.

Der stemmes om slette punkt 9, så dagsordenen fremover bliver:  

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Kan det betale sig at støtte?

Hvorfor støtte sportsarrangementer, informationsaftener og lektiecafeer i Tanzania, når folk flygter fra krig i Mellemøsten? Fordi man hellere vil forebygge end at behandle symptomer!

DSC_0139
[Læs mere…]

Fremtidige safariguides knokler med uddannelserne

På sommerens bestyrelsestur til Usa River mødte vi mange af de børn og unge, der nu er flyttet fra børnehjemmet URCC. Vi fik mange positive historier om, hvad de laver og hvordan de har det.

DSC_0181_4791

At vokse op på børnehjemmet i Usa River har givet de stærkt voksende børn og unge forskellige kompetencer, de nu kan bruge i deres uddannelse. At vokse op med volontører på centeret har gjort børnene dygtige til engelsk og gode til at snakke med udlændinge.  

Dette ses blandt andet ved de tre safariguides Gertrude, Athumani og Fransisca. De klarer sig godt på deres uddannelse og arbejder hårdt på at lære alle træer og fugle udenad. De ønsker sig computere til at kunne finde information og skrive opgaver omkring de forskellige emner, og vi vil se, om vi ikke kan opfylde ønsket.

Nye prioriteringer i støtten

Da mange af børnene nu er ved at blive voksne, skal vi til at tænke på deres jobmuligheder, og vi holder fokus på at hjælpe dem ud på arbejdsmarkedet. Da børnene har forskellige uddannelser og kompetencer, vil vi hjælpe dem individuelt.

Fransisca på 20 år bor med sin kæreste i Usa River, ca. 15 minutters gang fra centeret. De har sammen fået en dreng, der nu er 10 måneder gammel. Hun arbejder hårdt på at passe sin uddannelse og sin lille familie, og hun er heldig at have en god hjælp i sin svigerfamilie. Foreningen URCC støtter hende med dagligdagsting, som mad og sæbe samt støtte i hendes uddannelse.

Nyt projekt startede med fest og dans

Det nye projekt “Mtandao” er nu officielt i gang med flere aktiviteter undervejs, blandt andet låne-/sparegrupper, netværksdannelse og ekstra-undervisning af lokale børn.

Mtandao opstart1

[Læs mere…]

Nye tiltag for at skaffe arbejdspladser

Når de unge skal i arbejde efter endt uddannelse, møder de nye problemstillinger, som omhandler praktikpladser, anbefalinger og startkapital.11896014_898142866933166_3094959902693211805_n

[Læs mere…]

Familier, uddannelse og fremtidige jobs på programmet til børnemøde

BørnemødeStor aktivitet og mange gode diskussioner prægede børnemødet på Usa River Children Centre, da den danske bestyrelse var på besøg i juli.

[Læs mere…]