Bestyrelsens beretning

Formand Birthe Bache giver en status på Tanzibarn.dks arbejde med uddannelsesprojekter og andre aktiviteter, som er sket i årets løb.

De unge mennesker, der netop har afsluttet Form Four eksamen.

De unge mennesker, der netop har afsluttet Form Four eksamen.

Det har – igen – været et skelsættende år, hvor bestyrelsen har arbejdet med omstruktureringen af foreningen.

Det er en meget gennemgribende forandring,  som vi allerede sidste år diskuterede på generalforsamlingen, og bestyrelsen har arbejdet videre med hensigtserklæringerne fra dette møde.

Foreningens visioner

Igennem de seneste år er vi som bekendt kommet frem til erkendelsen af, at det ikke er hensigtsmæssigt for os at fortsætte den tunge drift, der følger med et børnehjem.

Vi har arbejdet og arbejder fortsat mod at skabe en mere velfungerende struktur i organisationen så det gode arbejde forhåbentlig kan fortsætte mange år endnu. Derfor afvikler vi børnehjemsfunktionen, idet vi fortsat tager hånd om de børn, der stadig er tilknyttet URCC. De fleste er kommet på boardingskole og resten vil vi søge at give en praktisk uddannelse.

Hvert barns situation bliver taget op og drøftet med familien. Støtten afhænger også af, hvor motiveret barnet er og hvor resourcestærk familien er. Det er bestyrelsen i Syd, der står for dette arbejde.

Efterfølgende har vi kastet os ud i et tæt samarbejde med bestyrelsen i Syd. De arbejder på at komme med nogle oplæg til, hvad vi kunne iværksætte af initiativer, der vil kunne fremme bl.a. kompetencerne og jobmulighederne for de unge mennesker i Usa River.

Denne fremgangsmåde er ud fra teorien om, at hvis den sydlige bestyrelse skal gå helhjertet ind for noget, så er det mest optimalt, hvis det er deres eget ideoplæg. Det er den måde, sportsklubben har arbejdet på med så stor succes, men det er en udfordrende proces, da det er visse kultur forskelle i arbejdsmetoder.

Men bestyrelsen er overbevidst om, at det er den rigtige vej at gå, specielt også, hvis vi skal samarbejde med Danida.

Inddragelse af foreningens medlemmer

Som alle kan se, har vores hjemmeside undergået en foryngelseskur og er blevet mere aktiv og det er blandt andet blevet muligt at betale online nu.  Vi  har desuden afholdt et meget vellykket visionsmøde i foråret, hvor foreningens fremtid blev diskuteret livligt og der blev bidraget til forslaget til vedtægtsændringerne der i dag skal stemmes om.

Samarbejde med MaMaMeMe

Da Daudi sidder for bordenden i begge bestyrelser i Usa var det en nærliggende tanke at lave et tættere samarbejde, især da sportsklubben kører med stor succes og vores visioner bliver mere og mere sammenfaldende.

Som et eksempel på, at denne strategi er nærliggende kan jeg fortælle, at Daudi har foreslået, at vi bytter det hus, som sportsklubben lejer med det hus, som vi har på grøntsagsgrunden. Derved ville sportsklubben komme til at betale husleje til URCC, hvilket jo vil være en win-win situation for os alle. Om det kan lade sig gøre, arbejdes der stadig på.

Det er vores mål på sigt at sammenlægge foreningerne helt både her i Danmark og sydpå.

Sket i URCC det sidste år

Daudi har holdt genansættelsessamtaler med det lokale staff, og det har resulteret i nogle udskiftninger, som bestyrelsen selv foretager.

Der bor ca 10 børn på centret – de yngste. Som efter planen også skal på Boarding Schools, men ikke før starten af 2015, og indtil da bliver de boende på centret.

Resten er enten på Boarding Schools eller går i skole og bor hos deres familie, som vi støtter med et mindre beløb, hvis behovet er der.

Ca. 12 børn har afsluttet eksamen ved klassetrinnet form four og venter på deres resultat, som er afgørende for, om de skal fortsætte i skolen eller have en praktisk uddannelse. Nogle har afsluttet en praktisk uddannelse og venter på job eller en praktikantplads.

En enkelt har startet en 4 årig ingeniøruddannelse i Dar es Salaam, som vi har valgt ikke at fortsætte med at støtte, da familien selv er i stand til det.

Urydo

Sportsklubben og de tilhørende aktiviteter fortsætter succesen med en medlemsskare på ca. 300 og foredrag, kurser og mange andre spændende aktiviteter. De unge mennesker er meget engagerede i tiltag, der kan give dem et løft til fremtidig selvforsørgelse.

Dette var status ved årsskiftet.

 

Skriv kommentar

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/tanzibarn.dk/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488