Bestyrelsen har fokus på samarbejde om visioner

BESTYRELSESMØDE: Visioner, medlemstal og økonomi var blandt emnerne på dagsordenen, der blev diskuteret, da bestyrelsen i januar holdt møde i Odense.Chairman & Anders

Tanzibarn.dk’s bestyrelse skød året i gang med det første bestyrelsesmøde den 11. januar, hvor fokus var på uddannelse og en mere aktiv brug af foreningens anseelige antal medlemmer, der viser interesse for projekterne.

Udover de tilbagevendende møder i bestyrelsen ca. hver anden måned, foregår det praktiske arbejde med kontakt til Tanzania, arbejde med økonomi, formidling af historier fra foreningen og anskaffelse af medlemmer i de frivillige udvalg i foreningen. Det er dog i bestyrelsen, at de overordnede rammer for organisationens arbejde bliver diskuteret og fastlagt.

Medlemmer som demokratisk grundlag

Et gennemgående tema, som blev diskuteret på mødet, var medlemmerne. Op til nytår har foreningen arbejdet hårdt for at samle de 300 medlemmer, som kræves for at være fuldt fradagsberettiget som forening. Det lykkedes at skaffe i alt 320 medlemmer, blandt andet takket være en kampagne i december måned og en ny hjemmeside med mulighed for online betaling.

Bestyrelsen ønsker for fremtiden at inddrage medlemmerne mere i arbejdet. Det vil vi forsøge at gøre ved at skabe mere gennemsigtighed via information på hjemmesiden, nyhedsbrevene og Facebook-siden.

Derudover er det vigtigt for bestyrelsen, at medlemmerne også får mulighed for at komme på banen med spørgsmål og nye ideer. Det er på denne måde skridt i retningen af mere at anse medlemmerne som det demokratiske grundlag for organisationen end tidligere.

Der er i løbet af 2013 kommet mange nye medlemmer til og dem ønsker vi at holde fast i. En måde at gøre det på kunne være at sænke kontingentet, der i øjeblikket er på 300 kroner. I december måned gav vi juletilbud på medlemsprisen og oplevede generelt positiv respons på dette tiltag. Medlemmerne kan i øjeblikket give deres mening til kende om kontingentsats ved at udfylde en spørgeskemaundersøgelse på nettet.

Udarbejdelse af visioner i gang

Det er samtidig ambitionen, at medlemmerne skal have mulighed for at have større indflydelse på udformningen af de generelle visioner, som Tanzibarn.dk arbejder ud fra. Bestyrelsen har derfor inviteret Tanzibarn.dk’s medlemmer til visionsmøde, hvor der er åbent for at medlemmerne kan give deres besyv med i udformningen af visioner for foreningens arbejde. Dette er første skridt på vejen til at revidere foreningens vedtægter.

Udgangspunktet er naturligvis børnene, der har boet eller stadig bor på børnecentret i Usa River. Bestyrelsen har i den forbindelse tanker om, hvordan vi fortsat kan støtte børnene i en positiv udvikling:

●   Organisationen sigter efter at give dem uddannelse, som de kan magte.

●   De børn, som i fremtiden ikke kan bo hjemme, bliver tilbudt Boarding School.

●   Støtten går generelt op til børnene er 18 år eller har endt Form 4-eksamen på Secondary School. Herefter skal børnene ansøge om støtte til yderligere uddannelse.

●   Tanzibarn kan skabe jobsøgningsaktiviteter, ansøgningskurser, rådgivningsaktiviteter og workshops, der kan være relevante for især URCC-børnene. Det kan laves, hvor andre børn og unge også kan være med.

●   Dårlige familier til URCC-børnene skal støttes så vidt muligt. Familierne mødes til “medlemsmøder”, hvilket kan kombineres med kompetence-kurser til fx lysstøbning til de dårligst stillede mødre.

Visionsmødet vil foregå den 9. marts i Aarhus, hvor medlemmerne er blevet inviteret til at deltage.

Økonomiske udfordringer

Det er ikke nogen hemmelighed, at organisationen på papiret er økonomisk trængt. De indsamlede midler i 2013 beløber sig til ca. 246.000 kroner. Derudover har foreningen modtaget støtte til uddannelse fra Georg Jensen Fonden på ca. 90.000 kroner – et årligt beløb som Tanzibarn de senere år har modtaget. I forhold til de indsamlede midler på 388.000 kroner i 2012 ser tallene ikke særligt positive ud. Bestyrelsen er dog overbeviste om, at driftsudgifter til blandt andet lønninger til medarbejdere på børnehjemmet falder markant over de næste år.

Den tanzanianske bestyrelse har lavet et budget for året, som i øjeblikket bliver diskuteret med økonomiudvalget i forhold til enkelte detaljer, som blandt andet at de dårligst stillede familier, som har kontakt til børnene fra Usa River Children Centre stadig har mulighed for at modtage hjælp i form af et mindre beløb og madvarer. Set i lyset af den økonomiske situation er det desuden blevet besluttet, at der ikke er penge til renovation af centrets bygninger i år.

Tanzibarns økonomiudvalg og Sportsklubbens økonomiansvarlige, Maren Bach Grønbech, har derudover holdt møde for at ensrette håndteringen af økonomien i forhold til kommunikationen, skabeloner medvidere, så hele organisationen i både Danmark og Tanzania kører via det samme system.

Bedre internt samarbejde i foreningen

Sammenhængen i den danske del af organisationen er ligeledes blevet diskuteret. Vi har, udover Tanzibarns bestyrelse og et tilhørende PR Udvalg, en arbejdsgruppe for Sportsklubben, der fungerer uafhængigt af resten af Tanzibarn og finansierer deres projekter via blandt andet en Danida projektfond.

Da to af bestyrelsesmedlemmerne i Tanzibarn sidder med i denne arbejdsgruppe, og da vi i hele organisationen er begyndt at orientere os mere mod projektorienteret arbejde med professionel støtte fra civilsamfundsorganisationen CISU, er vi interesserede i at styrke vores samarbejde i fremtiden. CISU er en sammenslutning af flere end 280 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde og som blandt andet administrerer Civilsamfundspuljen på vegne af Danida.

Bestyrelsen blev enige om at lave en række fællesmøder med arbejdsgruppen og se, hvordan vi kan integrere denne del af Tanzibarn bedre ind i organisationen blandt andet via fælles hjemmeside og andre kommunikationstiltag og en anden opbygning af generalforsamling som konkrete tiltag.

 

Skriv kommentar

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/tanzibarn.dk/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488