I borgerforeningen laver kvinderne “vågn op”-sæbe

Damerne i Usa River Community Organisation har travlt med deres projekter, der giver dem gode produkter, som de kan sælge på det lokale marked.

Af Vibeke Larsen

Damerne laver sæbe. Sæbe til at vaske tøj i, og sæbe til at gøre rent med. De mødes to gange om måneden – om tirsdagen i sportsklubben og laver sammen ca. 25 liter sæbe af hver slags. Det sælger de så på markedet om lørdagen for 1000 Tanzania Shilling per halve liter, hvilket giver ca. 3 kroner.

   

Udover at lave sæbe, netværker de også, og snart skal damerne på en studietur for at se, hvordan andre gør og få nye ideer.

Den sidste nye ide, som damerne har fået, er en bandarole til sæbeflaskerne med deres navn ”Mwanamke Amka Sasa”, som betyder “Kvinde vågn op nu!”.

De håber på længere sigt, at denne forretning vil vokse. Så vil de have deres egne flasker med deres eget navn på. Lige nu samler de brugte vandflasker og større madolieflasker, som de selv rengør og bruger til den producerede sæbe.

Det er en lille forretning, men det hjælper kvinderne i byen i gang med få en indkomst og en produktion. Det giver sammenhold og mulighed for at lære nyt og komme videre i deres liv – og ikke mindst en stolthed i den lille kvindegruppe.           

Athumani aka DJ TUMBO

Athumani er vokset op på børnehjemmet URCC, hvor han kom, da han var 4 år. Nu er han blevet 24 år, og har i 2015 fået støtte fra URCC til at starte sit voksenliv.

Af Vibeke Larsen

Han har startet et lille studio. Det er ikke så stort, men der er plads til en computer, en stol til Athumani og 2 stole til kunder. Han sælger musik og film til kunder. Han betaler 30.000 TSH (90kr) pr. måned for at leje dette sted , hvor han ved hjælp af venner har bygget sin forretning. Han har fået en ven til at dekorere studiet indvendigt med en DJ i de fineste farver, og udenfor med navnet: DJ TUMBO.

Athumani klarer sig godt nu. Ud over at lave musik til folk i kvarteret, tager han også ud og spiller som DJ til fester. Der er mange kunder i dette område, da der ligger et universitet i nærheden, og mange studerende kommer og køber deres musik her.

Det gør Athumani i stand til at betale sin husleje, mad og lægge lidt til side i de gode tider. Han har sparet op til at købe en sofa i sit lejede værelse ikke langt fra sit studie. Derudover har han købt et tv, og det næste han ønsker sig, er et tv bord.

Athumani møder mig ordene: ”Velkommen, dejligt at se dig” Senere kommer også ”mange tak”. Han har været glad for de danske volontører gennem sin opvækst på URCC. Han er en meget åben og positiv person, og selv om vi ikke kender hinanden, fortæller Athumani glad om sine fremtidsplaner for sin forretning. Han ønsker at udvide sit studie og lave det i et  bedre materiale. Han vil have plads til flere kunder. Derudover ønsker han at have sit eget udstyr, så han selv kan tage ud til fester. Nu lejes han af firmaer, der har udstyret og mangler en DJ.

Meget imponerende, ung mand med drømme for sin fremtid.

       

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Mtandao1

Tanzibarn indkalder hermed alle medlemmer af foreningen til ordinær generalforsamling:  

Lørdag d. 21. april
kl.
13.00 – 15.30 
på: 
Kolding bibliotek Slotssøvejen 4
6000 Kolding

På generalforsamlingen vil blive fortalt og vist billeder fra de igangværende projekter, og du vil blive opdateret på de lokale samarbejdsparters arbejde og projekternes aktiviteter og resultater. I starten af året har bestyrelsesmedlem Vibeke Larsen igen været forbi projekterne i Usa River og set hvordan det går med de tre projekter. Derudover vil der naturligvis være en status på den verserende retssag omkring URCC’s bygninger.  
Vi vil igen i år servere lidt afrikanske lækkerier. Mad og drikke vil koste 30 kr. og af hensyn til traktementet, beder vi om tilmelding til Birthe Bache på birthebache@live.dk eller på telefon 23 71 36 40 inden den 14. april.

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsesvalg (Punkt 6):

Birthe Bache, Hanne Johansen, Lene Weisbjerg og Maren Grønbech er på valg.

 

Hussagen har konsekvenser for de ansatte i Usa River

Vi har været nødsaget til at afskedige vores gode medarbejdere på Usa River Children Center, da vi nu i et helt år har været nægtet adgang på centeret.

IMG-20171128-WA0036

De lokale myndigheder overtog børnehjemmets bygninger i 2016, og foreningens bestyrelse i Usa River har brugt det seneste år på gentagende gange at tage i retten, hvor modparten blot lader være med at dukke op og dermed får udsat sagen.

Det er ikke let at finde et job i Tanzania, og vi har det sidste år forsøgt at strække os langt for at kunne sikre de ansatte og deres familier. Det ser desværre ud til, at sagen vil fortsætte i lang tid endnu, og vi har ikke råd til at fortsætte med at betale løn til ansatte, der er forhindret i at udføre deres arbejde. Det sidste halve års tid, har alle staff været aflønnet på en halvtidsstilling, selvom der kun har været meget lidt egentligt arbejde at udføre, og vi ser os nu nødt til at afskedige det fastansatte personale, der ellers har stået for det daglige arbejde på centret.

Nogle af de ansatte hjælper til med at have børn boende i weekender og ferier, hvilket de hjælper med fremadrettet også, og de aflønnes naturligvis herefter. Børnene kender de ansatte, og har et godt forhold til dem. Derfor er vi glade for, at de børn der ikke har en familie at bo hos, kan bo ved folk, som de er trygge ved og kender fra centeret.

De ansatte fik en afskedigelsesbonus, så de har noget at leve for, indtil de finder nyt arbejde.

Vi håber at sagen snart afsluttes, så vi igen kan byde de ansatte velkommen tilbage på centeret!

IMG-20171128-WA0032IMG-20171128-WA0035

URCC-bygninger beslaglagt og børnene hjemsendt – Tanzibarn og URCC tager kampen op

Efter længere tids juridisk tovtrækkeri om URCC-bygningerne, blev de i midten af januar beslagt af myndighederne. De børn, der ikke er på kostskole, er blevet hjemsendt, men der bliver taget hånd om dem, så de kan have en tryg hverdag og fortsætte deres skolegang. URCC har alle papirene i orden, men i Tazania kan dette alligevel ske. 

Mtandao opstart 3

I 16 år har bygningerne midt i Usa River været et trygt hjem for de skønne unge mennesker, dannet ramme for et voksende Community Centre for hele Usa Rivers befolkning samt huset utallige frivillige danskere, som i kortere eller længere tid har oplevet den tanzanianske kultur på nærmeste hold.

Bag kulisserne har det i de seneste år spøgt en del. Den tidligere daglige leder Gladness Kisanga er flyttet tilbage til Usa River og har af flere omgange forsøgt at kræve bygningerne overdraget, da hun påstår, at hun som “founding member” er berettiget til dem. Dette er vi naturligvis uenige i, da bygningerne og grunden officielt tilhører foreningen URCC. Vi har af flere omgange fået myndighedernes mundtlige medhold. Desværre skiftes myndighederne tit ud og hver gang en ny District Commissioner besidder posten, opstår kravet igen. Endvidere har det ikke været muligt at få medholdet skriftligt.

Denne gang har situationen desværre taget en noget mere alvorlig drejning. Midt i januar rapporterede vores manager Daudi til os, at myndighederne havde overtaget bygningerne, og at den tanzaniske bestyrelse, at børn og unge ikke længere har adgang dertil.

Heldigvis bor de fleste af vores unge hos familier eller på kostskoler, men for 7 børn (Aisha, Najma, Said, Irene, Filbert, Vaileth og Haruna)  betød det pludseligt, at deres hjem blev taget fra dem. Desuden plejer 13 børn og unge at bo på centret, når de er hjemme fra kostskole på weekend eller i ferier. Den tanzanianske bestyrelse arbejdede hurtigt på at finde alternative løsninger hos slægtninge og skabe en tryg ramme for dem alle. Der er fundet gode løsninger til alle, men ingen kan sige noget om, hvornår børn og ansatte kan vende tilbage, eller om de overhovedet kan. Desuden vil nogle af jer, der har direkte kontakt til børnene, opleve, at de kontakter jer, fordi de er stressede over situationen. I så fald håber vi meget, at I vil kontakte os. Vi kan ikke understrege tydeligt nok, at både vi i tanzibarn og URCCs medarbejdere gør, hvad vi kan for at sikre børnene en god hverdag.

Alle både i den tanzanianske og danske bestyrelse er meget ængstelige og foruroligede over begivenhederne. For at få bygningerne tilbage har vi søgt hjælp hos advokater, Regional Commissioner, den tanzanianske ambassade, den tanzanianske minister på området men indtil videre uden held. Nu har bestyrelsen i Tanzania besluttet at tage sagen i retten. Det er selvfølgelig en bekostelig løsning, men vi håber på den måde at kunne sætte et endeligt punktum i denne sag.  Samtidig er vi også meget opsatte på hverken at give op uden kamp.

Vi vil orientere om sagen på generalforsamlingen den 18. marts på Kolding Bibliotek. Her håber vi at se mange af jer. Til jer der ikke kan komme, sender vi en skriftlig status efterfølgende.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for tanzibarn.dk

2015 Slider image_6

Mtandao projektet har 1 års jubilæum – Det første år var en succes!

Vores partnerorganisation URICO har stor succes med det community center projekt, der i denne måned kan fejre 1 års jubilæum.

IMG_20150723_170523859_HDRDer afholdes jævnligt kurser og workshops, der uddanner og er kompetenceskabende, samt giver beboerne et solidt netværk i lokalområdet.

Især låne-/sparegrupperne har haft stor succes, da de 200 gruppemedlemmer skaber et solidt netværk der giver deltagerne viden og finansiel støtte.

“Also we had health seminar where 50 members from different groups which means Vicoba, computer class attend. the theme was about importance of checking health. As we have problem down here if some body sick first of all he or she go to witchdoctors instead of going to hospital,” fortæller Daudi. 

De fattigste i byen!

URICOs projekt Mtandao (netværk) har til formål at opbygge et community center og at skabe netværk mellem de mere ressourcestærke indbyggere i Usa River og de helt fattige. De fattigste i byen er de, der knap har råd til et enkelt måltid om dagen, og det er en meget svær målgruppe at nå, da de ikke har meget overskud til møder og undervisning, som centeret hovedsageligt bruges til.

Vi har dog nu, efter at projektet har kørt i knap et år, fået en melding fra den foreningens bestyrelse om at de nu er ved at have succes med at nå en mere udsat befolkningsgruppe.

Daudi beretter fra foreningens møder:

“The good thing is meetings where we manage to talk to those people who are very poor who can’t afford even one meal per day. We had 35 people who real need help.  

Some of them asking if we can support them by giving food as we are doing to our childrens. Others asking if we can empower them by providing small business.”

Dette har inspireret til en anden tankegang i forhold til afholdelsen af møder på centeret, hvor vi bl.a. vil overveje, at servere mad og drikke, samt overvejelser omkring hvorvidt vores kurser og workshops kan blive mere velegnede til denne befolkningsgruppe.

Sponsormøde

Sponsormøde

Tanzibarn.dk inviterer hermed alle foreningens sponsorer til et møde, hvor bestyrelsen kan fortælle om status for jeres sponsorbørn, arbejdet i foreningen og hvor vi i fællesskab kan drøfte de forskellige udfordringer og ideer til, hvordan vi fremover kan skabe de bedste rammer for sponsorskabet for børnene og de unge i Usa River.

[Læs mere…]

Debatmøde om visioner for Tanzibarn.dk

Kære medlemmer

De sidste år har budt på store ændringer i foreningen Tanzibarn.dk, og der er sket forandringer på det lille børnehjem i Usa River. På sidste generalforsamling blev det besluttet at arbejde mod en ny strategi, hvor børnene ikke længere bor fast på centret, men hjælpes på en anden måde –  enten hos deres familier, i de tilfælde hvor familier kan magte opgaven eller på kostskoler.

Vi har det sidste år arbejdet intensivt sammen med den tanzanianske bestyrelse for at finde gode alternativer til børnene samt gjort os mange tanker om de visioner, som skal udgøre en fremtidig strategi for foreningen.

Inden vi udarbejder et forslag om fremtidig strategi, som skal vedtages på generalforsamlingen, vil vi gerne diskutere foreningens fremtid med vores medlemmer, høre alles meninger og få nye inputs til processen.

I er derfor inviteret til et debatmøde, hvor vi kan mødes og diskutere, hvordan vi fremover kan støtte børnene i Usa River på bedst mulig vis, samt hvordan vores forening i fremtiden skal se ud.
Mødet afholdes i  Aarhus d. 9. marts kl. 12.00

Foreløbig dagsorden

12.00         :  Velkomst og sandwich
12.05 – 12.25:  Kort opsummering af de sidste år og hvor vi står nu
12.25 – 12.35:  Om visioner – hvad drejer det sig om og hvad skal det bruges til
12.35 – 13.00:  Fremlæggelse af bestyrelsens visions-oplæg
13.00 – 14.00:  Debat
14.00        :  Afrunding (Hvad er vi kommet frem til, hvad skal vi arbejde videre med)

Nærmere informationer om hvor i Aarhus mødet afholdes følger, når vi ved hvor mange vi bliver. Derudover vil vi før mødet fremsende noget materiale til de tilmeldte som forberedelse til mødet.

Tilmelding på PRtanzibarn@gmail.com senest 23. februar

Vi håber og glæder os til at se mange af jer

Med venlig hilsen
Bestyrelsen-Tanzibarn.dk

cropped-tanzibarn-dk-logo-usa-river-children-centre-udviklingsarbejde.jpg

Let’s all be on the same truck

Vi har modtaget den seneste beretning fra den Tanzanianske bestyrelse, sammen med uddannelsesplanerne for samtlige børn.  Vi vil gerne bringe en stor TAK videre fra Tanzania til jer, vores medlemmer.
Det er vigtigt for bestyrelsen i Tanzania at holde os i Danmark informeret, og vi vil gerne dele denne hilsen med jer.

“Dear Tanzibarn,

First of all we would like to take this opportunity to thank you and the members of Tanzibarn for the big job you are doing to support Tanzanian society. We know the funds you brought here is Tax payers, we understand that you don’t have too much money but according to your good cooperation you are supporting this Organization. We real appliciate and say THANK YOU.

Last year’s you gets many success and Challenges on running this organization. We as The New Board members of Tanzania we will try our level best to make sure that we solve all challenges from now in a good way so that to reach your goal.

We as the Board we are here for the children life’s, it will not be bad if we will give you short information of the children’s we have right now.

We have updated you so that we can be on the same truck.”

Nu hvor vi alle er “on the same truck”, vil vi i den danske organisation også gerne sende en tak ud til vores medlemmer og sponsorer, der er med til at sikre børnene en solid tanzaniansk uddannelse.

Medlemskab i julegave

Når du køber et medlemskab til dig selv eller til at give væk, laver vi gerne et flot og personligt print-selv gavebevis til et års medlemskab.

Det eneste du skal gøre, er at sende os en mail på PRtanzibarn@gmail.com med navn og e-mail på modtager(ene) af medlemskabet, når de 50,- er overført. Når vi kan se overførslen, laver vi et gavebevis i det tilsendte navn, og sender det pr. mail til dig.

Medlemskab kan købes her:
http://tanzibarn.dk/dit-bidrag/bliv-medlem/

(Normalpris for medlemskab er 300,-)

Glædelig december måned ønskes du af Tanzibarn.dk

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/tanzibarn.dk/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488